Möjligheter och hinder för social livscykelanalys
Artikel i övrig tidskrift, 2020

social life cycle assessment

Författare

Mathias Lindkvist

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Elisabeth Ekener

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Maria Rydberg

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, TME verksamhetsstöd

Sara Palander

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, TME verksamhetsstöd

Aktuell Hållbarhet

Vol. 2020 7 52-53

Social livscykelanalys: erfarenheter hos svenska användare

Adlerbertska forskningsstiftelsen, 2019-10-01 -- 2021-03-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Tvärvetenskapliga studier

Övrig annan teknik

Mer information

Senast uppdaterat

2021-09-14