UVB-emitting vertical-cavity surface-emitting laser
Övrigt konferensbidrag, 2019

Författare

Åsa Haglund

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Filip Hjort

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Michael Alexander Bergmann

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Munise Cobet

Technische Universität Berlin

Johan Gustavsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Tim Wernicke

Technische Universität Berlin

Michael Kneissl

Technische Universität Berlin

International workshop on UV laser diodes
Berlin, Germany,

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Nanovetenskap och nanoteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Nanoteknik

Infrastruktur

Chalmers materialanalyslaboratorium

Nanotekniklaboratoriet

Mer information

Senast uppdaterat

2022-10-29