Eisenstein series and automorphic representations
Bok, 2018

Författare

Philipp Fleig

The Max Planck Institute for Dynamics and Self-Organization

Henrik Gustafsson

Stanford University

Axel Kleinschmidt

Max Planck Institute for Gravitational Physics (Albert Einstein Institute)

Daniel Persson

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Algebra och geometri

Ämneskategorier

Algebra och logik

Subatomär fysik

Geometri

Matematisk analys

Fundament

Grundläggande vetenskaper

DOI

10.1017/9781316995860

ISBN

9781107189928

Utgivare

Cambridge University Press

Mer information

Senast uppdaterat

2020-12-15