Detailed Numerical Analysis of X-ray Radiography in Sprays
Paper i proceeding, 2012

Författare

Mark Linne

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och framdrivningssystem

ICLASS 2012, 12th Triennial International Conference on Liquid Atomization and Spray Systems

Ämneskategorier

Acceleratorfysik och instrumentering

Energiteknik

Styrkeområden

Transport

Energi

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-11