Distribution of Potassium, Chlorine, and Sulfur between Solid and Vapor Phases during Combustion of Wood Chips and Coal
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Heije Miettinen Westberg

Institutionen för energiomvandling

M. Byström

Bo G Leckner

Institutionen för energiomvandling

Energy & Fuels

0887-0624 (ISSN) 1520-5029 (eISSN)

Vol. v 17 n 1 18-28

Ämneskategorier

Maskinteknik

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-08