City Information Modelling: Digital Planning for Sustainable Cities
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2020

No abstact available

Författare

Jorge Gil

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Built Environment

0263-7960 (ISSN)

Vol. 46 4 497-500

Digital Twin Cities Centre

VINNOVA (2019-00041), 2020-02-29 -- 2024-12-31.

Ämneskategorier

Annan data- och informationsvetenskap

Social och ekonomisk geografi

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

DOI

10.2148/benv.46.4.497

Mer information

Senast uppdaterat

2021-07-28