Robustness in Tall Timber Buildings - An Improved Framework
Paper i proceeding, 2019

ALPA

Disproportionate Collapse

Consequences

Compartment

Scale

Författare

Konstantinos Voulpiotis

Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH)

Jochen Köhler

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Robert Jockwer

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Andrea Frangi

Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH)

Proceedings of the International Network on Timber Engineering Research (INTER 2019)

2199-9740 (ISSN)

Vol. 52 487-501 52-22-3

International Network on Timber Engineering Research (INTER 2019)
Tacoma WA, USA,

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Mer information

Senast uppdaterat

2021-04-16