Review of the reliability of timber structures in the 2020s
Paper i proceeding, 2020

Safety

Structural reliability

Eurocode 5

Connections

Ductility

Författare

Robert Jockwer

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Gerhard Fink

Aalto-Yliopisto

Jochen Köhler

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Proceedings of the International Network on Timber Engineering Research (INTER 2020)

2199-9740 (ISSN)

Vol. 53 29-45

International Network on Timber Engineering Research INTER Meeting 53
Online, ,

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Senast uppdaterat

2020-12-28