Radar Interference Mitigation for Automated Driving: Exploring Proactive Strategies
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2020

Autonomous driving relies on a variety of sensors, especially on radars, which have unique robustness under heavy rain/fog/snow and poor light conditions.
With the rapid increase of the amount of radars used on modern vehicles, where most radars operate in the same frequency band, the risk of radar interference becomes a compelling issue.
This article analyses automotive radar interference and proposes several new approaches, which combine industrial and academic expertise, toward the path of interference-free autonomous driving.

Författare

Canan Aydogdu

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Furkan Keskin

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Gisela K. Carvajal

Qamcom Research & Technology

Olof Eriksson

Veoneer

Hans Hellsten

Saab

Hans Herbertsson

Veoneer

Emil Nilsson

Högskolan i Halmstad

Mats Rydström

Veoneer

Karl Vanas

Volvo Cars

Henk Wymeersch

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

IEEE Signal Processing Magazine

1053-5888 (ISSN) 15580792 (eISSN)

Vol. 37 4 72-84 9127843

Kombinerad radarbaserad kommunikation och störningsreduktion för fordonsapplikationer

VINNOVA (2018-01929), 2019-01-01 -- 2020-12-31.

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Transport

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Kommunikationssystem

Signalbehandling

Datavetenskap (datalogi)

DOI

10.1109/MSP.2020.2969319

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-05