The need for a prospective perspective in LCA
Övrigt konferensbidrag, 2020

Författare

Rickard Arvidsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

76th LCA Discussion Forum
Online, ,

Miljö- och resurseffektivitet hos nanomaterialen grafen och nanocellulosa

Formas (213-2014-322), 2015-01-01 -- 2018-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Naturresursteknik

Miljöledning

Mer information

Senast uppdaterat

2021-10-11