Organizational perspective on entrepreneurship
Kapitel i bok, 2018

No abstract available

Team diversity

Task conflict

Top management teams

Författare

Pamela Nowell

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Bram Timmermans

Agderforskning AS

Aalborg Universitet

The Palgrave Handbook of Multidisciplinary Perspectives on Entrepreneurship

125-146
9783319916118 (ISBN)

Ämneskategorier

Tvärvetenskapliga studier

Företagsekonomi

DOI

10.1007/978-3-319-91611-8_7

Mer information

Senast uppdaterat

2023-04-21