Introduction to 'Chemistry of 2D materials: Graphene and beyond'
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2020

Författare

Paolo Samorì

Université de Strasbourg

X. L. Feng

Technische Universität Dresden

Vincenzo Palermo

Consiglo Nazionale Delle Richerche

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material och tillverkning

Nanoscale

2040-3364 (ISSN)

Vol. 12 48 24309-24310

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Teoretisk kemi

Den kondenserade materiens fysik

DOI

10.1039/d0nr90263b

PubMed

33300523

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-20