The Perceptual Effect of Reflective Surfaces on Acoustic Crosstalk Cancelation Using an 8-Channel Linear Loudspeaker Array
Paper i proceeding, 2019

crosstalk cancelation

binaural audio

beamforming

Författare

Karim Bahri

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Teknisk akustik

Jens Ahrens

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Teknisk akustik

Proceedings of the ICA

7301-7306
978-3-939296-15-7 (ISBN)

Internation Congress on Acoustics (ICA)
Aachen, Germany,

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Mediateknik

DOI

10.18154/RWTH-CONV-238889

ISBN

9783939296157

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-27