Covalent Functionalization of Two-Dimensional Black Phosphorus Nanosheets with Porphyrins and Its Photophysical Characterizations
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2021

Författare

Shameel Thurakkal

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi

Xiaoyan Zhang

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi

Materials Chemistry Frontiers

2052-1537 (ISSN)

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Ämneskategorier

Nanoteknik

Kemi

Infrastruktur

Chalmers materialanalyslaboratorium

DOI

10.1039/D0QM00997K

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-27