Machine Learning Analysis of Heterogeneity in the Effect of Student Mindset Interventions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2019

Causality

Författare

Fredrik Johansson

Chalmers, Data- och informationsteknik, Data Science

Observational Studies

Vol. 5 71-82

Maskininlärning för kausal inferens från observationsdata med tillämpningar inom sjukvård

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, 2020-08-03 -- 2024-08-03.

WASP AI/MLX Forskarassistent

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, 2019-08-01 -- 2023-08-01.

Förutsättningar för inlärning av överförbara koncept

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, 2020-08-01 -- 2025-08-01.

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-26