Estimation of Utility-Maximizing Bounds on Potential Outcomes
Paper i proceeding, 2020

Författare

Maggie Makar

Fredrik Johansson

Chalmers, Data- och informationsteknik, Data Science

John Guttag

David Sontag

Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning

Vol. 119

International Conference on Machine Learning
, ,

WASP AI/MLX Forskarassistent

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, 2019-08-01 -- 2023-08-01.

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Datavetenskap (datalogi)

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-03