Learning to search efficiently for causally near-optimal treatments
Paper i proceeding, 2020

Författare

Samuel Håkansson

Göteborgs universitet

Viktor Lindblom

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Omer Gottesman

Brown University

Fredrik Johansson

Chalmers, Data- och informationsteknik, Data Science

Advances in Neural Information Processing Systems

Vol. 33

Neural Information Processing Systems
, ,

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Datavetenskap (datalogi)

Mer information

Skapat

2021-02-03