Towards practical out-of-order unification
Paper i proceeding, 2017

Författare

Nils Anders Danielsson

Göteborgs universitet

Víctor López Juan

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Leibniz International Proceedings in Informatics, LIPIcs

18688969 (ISSN)

Vol. 104 49-50

23rd International Conference on Types for Proofs and Programs, TYPES 2017
Budapest, Hungary,

Ämneskategorier

Algebra och logik

Datavetenskap (datalogi)

Datorsystem

Mer information

Senast uppdaterat

2021-10-18