Can Automotive Radars Form Vehicular Networks?
Paper i proceeding, 2020

Radar communications (RadCom) is a spectrally efficient way for removing automotive radar interference and thereby enhancing reliable radar sensing, via a single hardware for both radar and communications. When interference coordination does not use all the RadCom resources, opportunities for communicating additional data arise. We propose a new communication protocol, termed RadNet (for radar network), which forms a vehicular ad-hoc multi-hop network by automotive radars in a distributed manner. Simulation results obtained for high-way use cases show that RadNet can enable several Mbps data links without degrading the radar performance.

Författare

Canan Aydogdu

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Henk Wymeersch

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Mats Rydstrom

Veoneer

IEEE National Radar Conference - Proceedings

10975659 (ISSN)

1-6
978-1-7281-8943-7 (ISBN)

IEEE Radar Conference
Florence, Italy,

Kombinerad radarbaserad kommunikation och störningsreduktion för fordonsapplikationer

VINNOVA (2018-01929), 2019-01-01 -- 2020-12-31.

Ämneskategorier

Datorteknik

Telekommunikation

Kommunikationssystem

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Transport

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

DOI

10.1109/RadarConf2043947.2020.9266540

ISBN

9781728189420

Mer information

Senast uppdaterat

2023-03-21