Is there alignment amongst scientific literature, news media and patient forums regarding topics?: A study of breast and lung cancer
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2021

lung cancer

breast cancer

topic alignment

patient forums

news coverage

Författare

Tahereh Dehdarirad

Chalmers, Vetenskapens kommunikation och lärande, Forskarstöd, bibliometri och rankning

Jonathan Freer

Chalmers, Fysik, Grafen Flaggskepp

Online Information Review

1468-4527 (ISSN) 1468-4535 (eISSN)

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Biblioteks- och informationsvetenskap

Bioinformatik (beräkningsbiologi)

Övrig annan samhällsvetenskap

Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning

DOI

10.1108/OIR-06-2020-0228

Mer information

Senast uppdaterat

2021-03-17