Linear recurrences and Chebyshev polynomials
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Sergey Kitaev

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Fibonacci Quarterly

0015-0517 (ISSN)

Vol. 43 3 256-261

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Senast uppdaterat

2021-03-22