Trend of timber constructions in Europe
Artikel i övriga tidskrifter, 2021

Författare

Yutaka Goto

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Kenchiku Gijutsu

0022-9911 (ISSN)

Vol. 853 76-81

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2021-03-09