An estimation of the spatial resolution when measuring gas concentrations inside a converting packed fuel bed
Paper i proceeding, 2002

Författare

Jenny Lindau

Institutionen för kemisk miljövetenskap

M. Rönnbäck

J. Samuelsson

Henrik Thunman

Institutionen för energiomvandling

Bo G Leckner

Institutionen för energiomvandling

Nordic Seminar on Thermochemical Conversion of Biofuels, 11-12 nov. 2002;,Trondheim

Ämneskategorier

Maskinteknik

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07