Integrering av autentiska fysikprojekt med kommunikation
Övrigt konferensbidrag, 2021

En förstaårskurs på programmet i teknisk fysik vid Chalmers tekniska högskola har fått ett nytt upplägg genom att autentiska fysikprojekt har integrerats med kommunikation. Resultaten, stödda av studentundersökningar, lärares observationer och en fokusgruppintervju med studenter indikerar att kommunikationsinslaget bidrar till förbättrat lärande i fysik och förstärkt disciplinär kommunikation. 

Studien är beskriven i sin helhet här:
Malmström, H., Enger, J., Karlsteen, M., & Weidow, J. (2020). Integrating CAD, 3D-printing technology and oral communication to enhance students’ physics understanding and disciplinary literacy. European Journal of Physics, 41(6), 065708.

poster presentation

3D-printing

CAD

oral presentation

communicating-to-learn

Författare

Jonathan Weidow

Chalmers, Fysik, Materialfysik

Magnus Karlsteen

Chalmers, Fysik, Materialfysik

Hans Malmström

Chalmers, Vetenskapens kommunikation och lärande, Fackspråk och kommunikation

KUL2021
Göteborg, Sweden,

Ämneskategorier

Didaktik

Lärande

Pedagogiskt arbete

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Senast uppdaterat

2022-06-29