Personlig utveckling på Chalmers, Campus Lindholmen
Rapport, 2021

Författare

Bertil Thomas

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Chrissie Evling

Studentstöd

Arto Heikkilä

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Astronomi och plasmafysik

Ämneskategorier

Utbildningsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2021-12-10