Vi måste hitta ett lagom antal idisslare
Artikel i dagstidning, 2021

jordbrukets klimatpåverkan

Metan

kor

biologisk mångfald

Författare

Johan Karlsson

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Elin Röös

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Rasmus Einarsson

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Cecilia Sundberg

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Martin Persson

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Christian Azar

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

ATL. lantbrukets affärstidning

0284-6160 (ISSN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske

Mer information

Senast uppdaterat

2022-12-15