Viral interference cannot be concluded from datasets containing only symptomatic patients
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2021

Författare

Rickard Norden

Göteborgs universitet

Magnus Lindh

Göteborgs universitet

Staffan Nilsson

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Johan Westin

Göteborgs universitet

The Lancet Microbe

2666-5247 (eISSN)

Vol. 2 1 E9-

Ämneskategorier

Mikrobiologi

DOI

10.1016/S2666-5247(20)30219-6

Mer information

Senast uppdaterat

2023-07-19