Viral interference cannot be concluded from datasets containing only symptomatic patients
Inledande text i tidskrift, 2021

Författare

Rickard Norden

Göteborgs universitet

Magnus Lindh

Göteborgs universitet

Staffan Nilsson

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Göteborgs universitet

Johan Westin

Göteborgs universitet

Lancet Microbe

2666-5247 (ISSN)

Vol. 2 1 E9-E9

Ämneskategorier

Mikrobiologi

DOI

10.1016/S2666-5247(20)30219-6

Mer information

Senast uppdaterat

2021-04-09