Super-Gaussian approximation of the fundamental radial mode in nonlinear parabolic-index optical fibers
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1992

Författare

Magnus Karlsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Dan Anderson

Plasmafysik och fusionsenergi

Journal of the Optical Society of America B: Optical Physics

0740-3224 (ISSN)

Vol. 9 9 1558-1562

Ämneskategorier

Atom- och molekylfysik och optik

Annan fysik

Annan elektroteknik och elektronik

DOI

10.1364/JOSAB.9.001558

Mer information

Senast uppdaterat

2021-04-02