Soliton-like pulses governed by fourth order dispersion in optical fibers
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1994

Författare

Magnus Karlsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Anders Höök

Optics Communications

0030-4018 (ISSN)

Vol. 104 4 303-307

Ämneskategorier

Telekommunikation

Atom- och molekylfysik och optik

Annan elektroteknik och elektronik

DOI

10.1016/0030-4018(94)90560-6

Mer information

Senast uppdaterat

2021-04-02