Det är komplicerat! – systemutveckling på en internationell arena
Kapitel i bok, 2021

Först i världen med ett halvfärdigt biblioteksdatasystem som är utvecklat av ideella entusiaster tillsammans med kommersiella företag. Utan OPAC, utan dokumentation och utan alla nödvändiga funktioner. Det verkar ju helt galet. Och det kanske det är också? Men hur ska vi kunna veta om vi inte provar, det kanske blir alldeles, alldeles underbart? Här får vi följa utvecklingen av FOLIO på Chalmers bibliotek.

Författare

Marie Wenander

Chalmers, Vetenskapens kommunikation och lärande, Mediaförsörjning

Marie Widigson

Chalmers, Vetenskapens kommunikation och lärande, Mediaförsörjning

När nyfikenhet, driv och kreativitet möts: Bibliotekariens roll som producent och utvecklare

152-166
978-91-7000-431-5 (ISBN)

Ämneskategorier

Biblioteks- och informationsvetenskap

Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning

Mer information

Senast uppdaterat

2021-04-13