Geometrically induced non-linear phenomena of the TE11-mode in a rectangular optical waveguide
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1995

Författare

Magnus Karlsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

A Shvartsburg

Russian Academy of Sciences

Physica Scripta

0031-8949 (ISSN)

Vol. 52 3 313-

Ämneskategorier

Subatomär fysik

Atom- och molekylfysik och optik

Den kondenserade materiens fysik

DOI

10.1088/0031-8949/52/3/013

Mer information

Skapat

2021-04-12