Modulational instability in lossy optical fibers
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1995

Författare

Magnus Karlsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Journal of the Optical Society of America B: Optical Physics

0740-3224 (ISSN)

Vol. 12 11 2071-2077

Ämneskategorier

Atom- och molekylfysik och optik

Annan fysik

Annan elektroteknik och elektronik

DOI

10.1364/JOSAB.12.002071

Mer information

Skapat

2021-04-12