Interactions between polarized soliton pulses in optical fibers: exact solutions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1996

Författare

Magnus Karlsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

David J. Kaup

Clarkson University

Boris A. Malomed

Tel Aviv University

Physical Review E

24700045 (ISSN) 24700053 (eISSN)

Vol. 54 5 5802-

Ämneskategorier

Subatomär fysik

Matematisk analys

DOI

10.1103/PhysRevE.54.5802

Mer information

Skapat

2021-04-12