Message from the ICSE 2018 General Chair
Övrigt konferensbidrag, 2018

No abstract available

Software testing

Citation counts

Engineering research

Författare

Ivica Crnkovic

Chalmers, Data- och informationsteknik, Software Engineering

Göteborgs universitet

Proceedings - International Conference on Software Engineering

02705257 (ISSN)

vi-viii
9781450357487 (ISBN)

2018 ACM/IEEE International Workshop on Software Engineering for Science, SE4Science 2018, co-located with the 40th International Conference on Software Engineering, ICSE 2018
Gothenburg, Sweden,

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2022-07-05