Parametric quantifiers for dependent types
Paper i proceeding, 2017

No abstract available

Författare

Andreas Nuyts

KU Leuven

Andrea Vezzosi

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Dominique Devriese

KU Leuven

Leibniz International Proceedings in Informatics, LIPIcs

18688969 (ISSN)

Vol. 104 83-84
9783959770712 (ISBN)

23rd International Conference on Types for Proofs and Programs, TYPES 2017
Budapest, Hungary,

Ämneskategorier

Algebra och logik

Datavetenskap (datalogi)

Datorsystem

Mer information

Senast uppdaterat

2021-04-26