Four-wave mixing in fibers with randomly varying zero-dispersion wavelength
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Magnus Karlsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Journal of the Optical Society of America B: Optical Physics

0740-3224 (ISSN)

Vol. 15 8 2269-2275

Ämneskategorier

Atom- och molekylfysik och optik

Annan fysik

Annan elektroteknik och elektronik

DOI

10.1364/JOSAB.15.002269

Mer information

Skapat

2021-04-21