300 Gbps Short-Reach C-Band Optical Links
Paper i proceeding, 2020

Författare

Oskars Ozolins

RISE Research Institutes of Sweden

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Lu Zhang

Zhejiang University

Aleksejs Udalcovs

RISE Research Institutes of Sweden

Hadrien Louchet

Keysight Technologies

Thomas Dippon

Keysight Technologies

Markus Gruen

Keysight Technologies

Xiaodan Pang

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Infinera

RISE Research Institutes of Sweden

Richard Schatz

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Urban Westergren

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Shilin Xiao

Shanghai Jiao Tong University

Sergei Popov

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Jiajia Chen

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

2020 22ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRANSPARENT OPTICAL NETWORKS (ICTON 2020)

2162-7339 (ISSN)

Tu.C3.3
978-1-7281-8423-4 (ISBN)

22nd International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON)
Bari, Italy,

Gröna optiska kopplingsarkitekturer för datacentra.

Vetenskapsrådet (VR) (2016-04489), 2019-04-01 -- 2020-12-31.

Ämneskategorier

Telekommunikation

Mer information

Senast uppdaterat

2021-05-17