A note on smooth forms on analytic spaces
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2021

Författare

Mats Andersson

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Algebra och geometri

Håkan Samuelsson

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Algebra och geometri

Mathematica Scandinavica

0025-5521 (ISSN) 1903-1807 (eISSN)

Ämneskategorier

Matematisk analys

Mer information

Skapat

2021-04-29