Editorial: New Technologies for Investigating Microstructures and Enhancing Performance of Cementitious Materials
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2021

microstructure

technologies

cementitious material

experimental techniques

performance

Författare

Lei Wang

Xi'an University of Architecture and Technology

Wuchang University of Technology

Teresa E Chen

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Shaoqin Ruan

Zhejiang University

Shengwen Tang

Wuhan University

Frontiers in Materials

22968016 (eISSN)

Vol. 8 669862

Ämneskategorier

Materialteknik

DOI

10.3389/fmats.2021.669862

Mer information

Senast uppdaterat

2023-03-21