Onsala rymdobservatorium
Kapitel i bok, 2021

Onsala rymdobservatoriums historia.

Författare

Robert Cumming

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Onsala rymdobservatorium

Universum på glänt - Hundra år av svensk astronomi

288-291
978-91-89286-01-6 (ISBN)

Ämneskategorier

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Teknikhistoria

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Infrastruktur

Onsala rymdobservatorium

Mer information

Senast uppdaterat

2022-02-10