From the Women's Movement to the Academy: Feminist Urban Planning, 1970-1985
Kapitel i bok, 2021

No abstract available

Författare

Bri Gauger

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Feminist Geography Unbound: Discomfort, Bodies, and Prefigured Futures

213-234
978-1-949199-88-8 (ISBN)

Ämneskategorier

Genusstudier

Social och ekonomisk geografi

Historia

Mer information

Senast uppdaterat

2022-02-10