Mot bättre ljus och mörker Annika kämpar för klokare belysning
Artikel i övrig tidskrift, 2020

Intervju med ekologen Annika Jägerbrand.

Författare

Robert Cumming

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Onsala rymdobservatorium

Populär Astronomi

1650-7177 (ISSN)

Vol. 20 2 16-19

Ämneskategorier

Ekologi

Mer information

Senast uppdaterat

2021-09-14