Introduction
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2021

No abstract available

Författare

Xiaobo Qu

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Bart van Arem

TU Delft

Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering

1093-9687 (ISSN) 1467-8667 (eISSN)

Vol. 36 7 819-819

Ämneskategorier

Infrastrukturteknik

DOI

10.1111/mice.12704

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-05