Experimental observation of soliton robustness to polarisation dispersion pulse broadening
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Bamdad Bakhshi

Jonas Hansryd

Peter Andrekson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Jonas Brentel

Erling Kolltveit

Bengt-Erik Olsson

Magnus Karlsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Electronics Letters

0013-5194 (ISSN) 1350-911X (eISSN)

Vol. 35 1 65-66

Ämneskategorier

Telekommunikation

Signalbehandling

Den kondenserade materiens fysik

DOI

10.1049/el:19990066

Mer information

Skapat

2021-05-13