Measurement of the differential group delay in installed optical fibers using polarization multiplexed solitons
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Bamdad Bakhshi

Jonas Hansryd

Peter Andrekson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Jonas Brentel

Erling Kolltveit

Bengt-Erik Olsson

Magnus Karlsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

IEEE Photonics Technology Letters

1041-1135 (ISSN)

Vol. 11 5 593-595

Ämneskategorier

Telekommunikation

Atom- och molekylfysik och optik

Annan elektroteknik och elektronik

DOI

10.1109/68.759409

Mer information

Skapat

2021-05-13