Production of Moth Sex Pheromone Precursors in Nicotiana spp. by Agrobacterium-mediated Stable Transformation.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2020

Författare

Yihan Xia

Chalmers, Biologi och bioteknik, Systembiologi

Baojian Ding

Lunds universitet

Honglei Wang

Lunds universitet

Jarl-Sunesson Carin

Lunds universitet

Per Hofvander

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Christer löfstedt

Lunds universitet

Journal of Pest Science

1612-4758 (ISSN) 1612-4766 (eISSN)

Vol. 93 1333-1346

Ämneskategorier

Bioteknologi med applikationer på växter och djur

DOI

10.1007/s10340-020-01250-6

Mer information

Senast uppdaterat

2021-05-15