Biological production of insect pheromones in cell and plant factories.
Kapitel i bok, 2021

Författare

Christer Löfstedt

Lunds universitet

Yihan Xia

Lunds universitet

2nd Insect Pheromone Biochemistry and Molecular Biology.

Ämneskategorier

Bioteknologi med applikationer på växter och djur

DOI

10.1016/B978-0-12-819628-1.00003-1

Mer information

Senast uppdaterat

2022-02-10