Analytical theory for PMD-compensation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Henrik Sunnerud

Magnus Karlsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Peter Andrekson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

IEEE Photonics Technology Letters

1041-1135 (ISSN)

Vol. 12 1 50-52

Ämneskategorier

Telekommunikation

Atom- och molekylfysik och optik

Annan elektroteknik och elektronik

DOI

10.1109/68.817490

Mer information

Skapat

2021-05-18