Impact of PMD on four-wave-mixing-induced crosstalk in WDM systems
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Jonas Hansryd

Henrik Sunnerud

Peter Andrekson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Magnus Karlsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

IEEE Photonics Technology Letters

1041-1135 (ISSN)

Vol. 12 9 1261-1263

Ämneskategorier

Telekommunikation

Atom- och molekylfysik och optik

Annan elektroteknik och elektronik

DOI

10.1109/68.874255

Mer information

Skapat

2021-05-18