Polarization-mode dispersion measurements along installed optical fibers using gated backscattered light and a polarimeter
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Henrik Sunnerud

Bengt-Erik Olsson

Magnus Karlsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2)

Peter Andrekson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Jonas Brentel

Journal of Lightwave Technology

0733-8724 (ISSN)

Vol. 18 7 897-904

Ämneskategorier

Telekommunikation

Atom- och molekylfysik och optik

Den kondenserade materiens fysik

DOI

10.1109/50.850733

Mer information

Skapat

2021-05-18